Tuesday 05 May 2018

ຂ່າວສານ


ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2013
2013-04-30 11:23:15
Link to read more...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ(ຄລຕ)ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2013 ໄດ້ສໍາເລັດລົງດ້ວຍ ໝາກຜົນອັນຈົບງາມ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮ...

ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນສູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ 2013
2013-04-30 11:19:08
Link to read more... ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນສູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ປະຈໍາປີ 2013 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2013 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ........
ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ຄລຕ) ຄັ້ງທີ VI
2012-01-25 21:22:53
Link to read more...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ຄລຕ) ຄັ້ງທີ VI ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນເວລາ 8:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 09 ພະຈິກ 2010, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຊັ້ນ 4 ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ...

ເປີດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ
2012-01-25 20:29:33
Link to read more...

ການກຳເນີດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດທຶນແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມັນຈະນຳມາເຖິງແຫຼ່ງທຶນອັນ ຫຼວງຫຼາຍເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດຮ່ວມກັບຕະຫຼາດເງິນທີ່ມີມາເກືອບເຄິ່ງສະຕະວັ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0030820369720459 ວິນາທີ