Wednesday 09 September 2018

ຂ່າວສານ


ຝຶກອົບຮົມສໍາມະນາ ຫົວຂໍ້: “Know Your Client (KYC) & Client Due Diligence (CDD)”
2013-12-13 11:00:23
Link to read more...

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ ສໍານັກງານ ຄລຕ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ການດໍາເນີນງານການເຮັດ KYC ແລະ ...

ງານສໍາມະນາ ແລະ ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ຄລຕ ມາເລເຊຍ ຄົບຮອບ 20 ປີ
2013-11-20 11:42:13
Link to read more...

ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຫົວໜ້າສໍານັກງານ ຄລຕ ເຂົ້າຮ່ວມງານສໍາມະນາ ແລະ ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ຄລຕ ມາເລເຊຍ ຄົບຮອບ 20 ປີ (Securities Commission’s World Capital Mar...

ສໍາເລັດຈັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2013-11-20 11:29:34
Link to read more...

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໂດຍການຮ່ວວມມືຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ກັບ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ. ຫວຽດນາມ (ຄລຕ ສສ. ຫວຽດນາມ) ດໍາເນີນມາເປັນ...

ກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຂອງ 5 ປະເທດໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຄັ້ງທີ 2 ທີ່ສສ. ຫວຽດນາມ
2013-11-20 10:32:07
Link to read more...

ຄະນະ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສຄລຕ)ນໍາທີມ ໂດຍ ທ່ານ ນ.ວັດທະນາ ດາລາ ລອຍ ຫົວໜ້າ ສຄຄຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັ...

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານ ຄລຕ ແລະ ຄລຕ ສສ. ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2013
2013-11-20 10:05:00
Link to read more...

ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2013 ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ(ສໍານັກງານ ຄລຕ) ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອ...

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢູ່ ປະເທດໄທ
2013-11-20 09:48:18
Link to read more...

ພະນັກງານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດ ຫຼັກຊັບລາວ, ແລະ ກະຊວງການເງິນ ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 5 ຫົວຂໍ້ ຮ່ວມກັບ...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2013.
2013-11-19 16:32:39
Link to read more...

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ສໍາເລັດລົງດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມໃນຕອນ ທ່ຽງຂອງວັນທີ 13 ກັນຍາ ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທ...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2013.
2013-11-19 16:29:55
Link to read more...

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ລາວ (ຄລຕ) ຄັ້ງ ທີ II ປະຈໍາປີ 2013 ໄດ້ສໍາເລັດລົງ ດ້ວຍໝາກຜົນອົນຈົບງາມໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ດໍາ...

ສໍານັກງານ ຄລຕ ຮ່ວມກັບ ຄລຕ ຂອງ ປະເທດມາເລເຊຍ ຈັດສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2013-04-30 11:29:44
Link to read more... ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ, ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2013 ຜ່ານມາ ທີ່ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດການສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ໃນຫົວຂໍ້...
ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2013
2013-04-30 11:23:15
Link to read more...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ(ຄລຕ)ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2013 ໄດ້ສໍາເລັດລົງດ້ວຍ ໝາກຜົນອັນຈົບງາມ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0077850818634033 ວິນາທີ