Tuesday 02 February 2023

ຂ່າວສານ


ຄຄຊ ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2020
2020-11-26 08:29:58
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2020 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຄັ້ງທີ່ III ປະຈຳປີ 2020 ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຊັ້ນ 5 ອາຄານ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໂດຍກາ...

ສຄຄຊ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳສ້າງໃໝ່ ແລະ ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ ທຄຕລ ແລະ ລວມຊ
2020-09-30 12:47:56
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ແລະ ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2020 ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ 6 ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
2020-09-30 12:43:34
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ສໍານັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ນິຕິກໍາວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ 6 ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ
2020-09-18 07:36:01
Link to read more...

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2020 ໃນການເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ, ນິຕິກຳ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ເພື່ອເປັ...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃຫ້ຄະນະນັກສຶກສາບຳລຸງທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ 45 ວັນ ຊຸດທີ VIII
2020-03-31 15:14:36
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃຫ້ແກ່ມ່ວນຊົນລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຄ...

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມຂອງ ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານການນໍາ ຮຽນບໍາລຸງປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຊຸດທີ XVIII ທີ່ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດໄກສອນພົມວິຫານ
2020-03-31 15:13:20
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 13 ມີນາ 2020, ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຄື: ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍ...

ສຄຄຊ ເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ປະຈຳປີ 2020 ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ
2020-02-27 08:47:47
Link to read more...

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-6 ກຸມພາ 2020 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ປະຈຳປີ 2020 ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ. ໂດຍໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2020 ສຄຄຊ, ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ສ້າງໃໝ່
2020-02-27 08:41:46
Link to read more...

ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ ປີ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ທີ່ຕິດພັນກັບການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່...

ຄຄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ IV ປະຈຳປີ 2019
2020-01-08 14:15:00
Link to read more...

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ IV ປະຈໍາປີ 2019 ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມດອກຄູນ ອາຄານສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2019 ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂ...

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຜູ້ບັນຍາຍ Train the trainer ໃນຫົວຂໍ້: “Board Leadership Program”
2019-11-26 12:40:11
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ ຂອງບໍລິສັດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບໍ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0086209774017334 ວິນາທີ