ແຜນຍຸດທະສາດ


ປຶ້ມການກຳເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ


ນິຕິກໍາ


ບົດລາຍງານ

 

ແຈ້ງການ


ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຄັ້ງທີ XI ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ. ຫວຽດນາມ
2023-04-21 14:41:19
News

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍສໍາພັນການຮ່ວມມື ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືປະຈໍາປີ 2023 ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະກາ ...

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2023 ຂອງໂຄງການ Lao/032
2023-04-10 13:13:39
News

ເພື່ອເປັນການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານພາຍໃຕ້ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ ໃນຂະເເໜງການເງິນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, ສສ ຫວຽ ...

ກອງປະຊຸມ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ 38 ຢູ່ທີ່ ຢອກຈາກາຕ່າ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ
2023-03-22 08:34:21
News

ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2023 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASE ...

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ
2023-02-27 15:13:47
News

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມປະຈຳສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມໃນການຈັດຕ ...

ກອງປະຊຸມ ຄົບຄະນະ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ I ປີ 2023
2023-02-22 09:51:57
News

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ຄຄຊ ໄດ້ຖ ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ (Internal Audit)
2023-02-06 10:33:10
News

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ, ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈໍ ...

ອ່ານຂ່າວທັງໜົດ>>