ແຜນຍຸດທະສາດ


ປຶ້ມການກຳເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ


ນິຕິກໍາ


ບົດລາຍງານ

 

ແຈ້ງການ


ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມຜີຍແຜ່ "ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ "
2022-06-01 16:52:42
News

ໃນວັນທີ 25 ແລະ 27 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງວ່າການແຂວງສາລະວັນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກ. ສຳນັກງານຄະນະກຳ ...

ກິລາບານເຕະມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ
2022-05-12 08:40:47
News

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສ ...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດຕິດພັນກັບໝວດບໍລິສັດມະຫາຊົນ
2022-05-12 08:37:56
News

ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງເນື້ອໃນ ຕິດພັນກັບໝວດບໍລິສັດມະຫາຊົ ...

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2022 ຂອງໂຄງການ Lao/032
2022-05-06 15:19:29
News

ເພື່ອເປັນການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານພາຍໃຕ້ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ ໃນຂະເເໜງການເງິນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, ສສ ຫວຽ ...

ການຄົ້ນຄ້ວາມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ສືບສວນ-ສອບສວນ
2022-05-06 15:17:30
News

ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຮູ້ປະສົບການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສືບສວນ- ສອບສວນ ຂອງແຕ່ລະອົງການ. ໃນຕອນບ່ ...

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ການກຽມຄວາມພ້ອມການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ (IPO) ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ລະຫວ່າງ ສຄຄຊ, ຕລຊລ ແລະ ບໍລິສັດ ເປົ້າໝາຍຈົດທະບຽນ (ລັດວິສາຫະກິດລາວເດີນອາກາດ)
2022-05-06 13:03:43
News

ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກໂຄງການລຸກຊຳບວກເພື່ອການພັດທະນາ (ໂຄງການ Lao/032), ໃນຕອນເຊົ້້າຂອງ ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022, ທີ່ສໍານັກງາ ...

ອ່ານຂ່າວທັງໜົດ>>