Saturday 10 October 2021

ຂ່າວສານ


ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນໄກສອນພົມວິຫານ
2014-11-20 15:54:42
Link to read more...

ຫໍພິພິຕະພັນໄກສອນພົມວິຫານ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ” ຢູ່ຫໍພິພິດຕະພັນໄກສອນພົມວິຫານ, ໃນວັນທີ 1...

ສຄຄຊ ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ 3 ແຂວງ ພາກກາງ (ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ)
2014-11-07 14:16:47
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ” ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-30 ຕຸລາ 201...

ຄຄຊ ສປ.ຈີນ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມ ໃນຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ”
2014-10-16 10:16:43
Link to read more...

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ສປ. ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂຶ້ນ ໃນຫົວ ຂໍ້ “ບົດຮຽນຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ” ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2014...

ບັນດານາຍທະຫານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານຫຼັກຊັບ
2014-10-15 15:21:22
Link to read more...

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສະໂມສອນຂອງຫ້ອງກາ...

ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
2014-10-15 15:19:25
Link to read more...

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງການ...

ຄຄຊ ສສ. ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ”
2014-10-15 15:12:08
Link to read more...

ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2014 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ສສ.ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂຶ້ນ ໃນຫົວ ຂໍ້ “ບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ” ທີ່ໂຮງແຮມລ້ານຊ້...

ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ
2014-10-15 15:04:00
Link to read more...

ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ຄ...

ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ 2 ແຂວງ ພາກເໜືອ
2014-10-15 14:58:34
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບແລະ ວຽກງານ ຫຼັກຊັບ ຢູ່ 2 ແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບຸລີ. ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2014-09-04 10:25:42
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ທີ່ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານ ຄະນະກ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
2014-08-27 11:15:13
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.011439085006714 ວິນາທີ