Saturday 10 October 2021

ຂ່າວສານ


ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
2014-08-26 10:02:29
Link to read more...

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຮ່ວມກັບສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ສິງຫາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສູນກາ...

ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2014.
2014-08-26 09:35:00
Link to read more...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ( ຄຄຊ ), ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2014 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ທົ່ວ ພັກ-ລັດເຮົາ ພວມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝ ສາມັນເທື່ອທີ່ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ຫຼັກການສາກົນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ”
2014-08-07 11:07:25
Link to read more...

ການພັດທະນາເສດຖະກິດການເງິນ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ສຶບຕໍ່ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ຢູ່ທີ່ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ
2014-07-25 09:41:25
Link to read more...

ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ຮ່ວມກັບສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ການເຜີຍ ແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະ ຊຸມຂອງຄະນະກວດ...

ຝຶກອົບຮົມສໍາມະນາ ຫົວຂໍ້: “Know Your Client (KYC) & Client Due Diligence (CDD)”
2013-12-13 11:00:23
Link to read more...

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ ສໍານັກງານ ຄລຕ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ການດໍາເນີນງານການເຮັດ KYC ແລະ ...

ງານສໍາມະນາ ແລະ ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ຄລຕ ມາເລເຊຍ ຄົບຮອບ 20 ປີ
2013-11-20 11:42:13
Link to read more...

ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຫົວໜ້າສໍານັກງານ ຄລຕ ເຂົ້າຮ່ວມງານສໍາມະນາ ແລະ ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ຄລຕ ມາເລເຊຍ ຄົບຮອບ 20 ປີ (Securities Commission’s World Capital Mar...

ສໍາເລັດຈັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2013-11-20 11:29:34
Link to read more...

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ໂດຍການຮ່ວວມມືຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ກັບ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ. ຫວຽດນາມ (ຄລຕ ສສ. ຫວຽດນາມ) ດໍາເນີນມາເປັນ...

ກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຂອງ 5 ປະເທດໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຄັ້ງທີ 2 ທີ່ສສ. ຫວຽດນາມ
2013-11-20 10:32:07
Link to read more...

ຄະນະ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສຄລຕ)ນໍາທີມ ໂດຍ ທ່ານ ນ.ວັດທະນາ ດາລາ ລອຍ ຫົວໜ້າ ສຄຄຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັ...

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານ ຄລຕ ແລະ ຄລຕ ສສ. ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2013
2013-11-20 10:05:00
Link to read more...

ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2013 ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ(ສໍານັກງານ ຄລຕ) ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອ...

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢູ່ ປະເທດໄທ
2013-11-20 09:48:18
Link to read more...

ພະນັກງານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດ ຫຼັກຊັບລາວ, ແລະ ກະຊວງການເງິນ ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 5 ຫົວຂໍ້ ຮ່ວມກັບ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0077881813049316 ວິນາທີ