Sunday 09 September 2021

ຂ່າວສານ


ສຳນັກງານ ຄຄຊ ສືບຕໍ່ຈັດສຳມະນາ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ
2015-11-19 13:47:07
Link to read more...

ໃນວັນທີ 09 ແລະ 11 ພະຈິກ 2015 ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໄອຍະການ ແລະ ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2015
2015-11-19 13:40:56
Link to read more...

ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2015 ທີ່ຜ່ານ ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2015 ຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຮ່ວມກັບ 2 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ຈັດສຳມະນາເພື່ອຍົກຄວາມຮູ້ດ້ານການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ
2015-11-16 14:51:06
Link to read more...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ 2 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ຄື: ວິທະ ຍາໄລເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ ລວມຊ ຮ່ວມຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ
2015-10-27 11:15:44
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຊົມເຊີຍວັນປະກາດເອກະລາດ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ວັນທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 40 ປີ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2015 ນີ້ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຮ່ວມກັບ 2 ສະຖາບັນການສຶກ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ”
2015-10-27 11:09:50
Link to read more...

ໃນວັນທີ 21 ແລະ 22 ຕຸລາ 2015 ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ໄດ້ຮ່ວມກັບ 2 ສະຖາບັນການສຶກສາ ຄື: ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈັດກອ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຮ່ວມກັບ 4 ສະຖາບັນການສຶກສາ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ”
2015-10-22 13:56:37
Link to read more...

ໃນໄລຍະຜ່ານມານັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນກັນຍາ ເຖິງກາງເດືອນ ຕຸລາ 2015 ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ໄດ້ຮ່ວມກັບ 4 ສະຖາບັນການສຶກສາຄື: ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ, ຄະນະວິ...

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງສຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ IFC ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການໃນການສ້າງມາດຕະຖານຫຼັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ສຳລັບຕະຫຼາດທຶນລາວ
2015-10-20 12:46:44
Link to read more...

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈລະຫວ່າງ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສໍານັກງານ ຄຄຊ) ແລະ ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2015 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ. ຕາງໜ້າ...

ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຍິງ-ຊາຍ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ ປທລ
2015-10-20 12:40:18
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຊົມເຊີຍວັນປະກາດເອກະລາດ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ວັນທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 40 ປີ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2015 ນີ້ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ລົງເຜີຍແຜ່ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ” ຢູ່ 3 ສະຖາບັນການສຶກສາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
2015-10-02 14:29:48
Link to read more...

ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄູອາຈານ ລວມທັງນັກສຶກສາ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປ...

ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2015
2015-10-02 14:26:58
Link to read more...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄັ້ງທີ II ປະຈໍຳປີ 2015 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ກັນຍາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0099210739135742 ວິນາທີ