Saturday 10 October 2021

ຂ່າວສານ


ສະມາຊິກ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຫ້ອງວາງສະແດງວັດຖຸພັນຂອງ ທຫລ
2015-09-04 15:30:18
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ ທັງເປັນການຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງໜ່ວຍງານຊາວໜຸ່ມ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຄັ້ງທີ່ I ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລ...

ສກບ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ”
2015-09-04 15:27:28
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 02 ກັນຍາ 2015 ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ)ຮ່ວມກັບ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ (ສກບ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ” ທີ່ຫ້ອງປະ...

ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ ສກສ
2015-08-31 10:24:12
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຊົມເຊີຍວັນລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຍຶດອຳນາດ ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2015 ນີ້ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານງາ...

ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
2015-08-25 13:28:00
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການຊົມເຊີຍວັນລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຍຶດອຳນາດ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ...

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທຫລ ຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ”
2015-08-25 13:23:55
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 20 ສິງຫາ 2015 ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ການ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ທົບທວນກ່ຽວກັບລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ
2015-08-21 09:42:53
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາທີ 15 ສິງຫາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານ ຄຄຊ ໄດ້ຈັດສຳມະນາທົບທວນກ່ຽວກັບລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ່ II ປະຈຳປີ 2015 ຂຶ້ນ ໂດຍການ...

ສຄຄຊ ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ “ຮ່າງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ”
2015-08-05 13:53:00
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 03 ສິງຫາ 2015 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ “ຮ່າງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະ ເທດ ທີ່ເຄື...

ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາດອກປີກໄກ່ມິດຕະພາບ
2015-08-04 14:25:52
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ...

ການແຂ່ງຂັນມິດຕະພາບ 4 ກົມ ພາຍໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
2015-08-04 14:24:19
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ, ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ກົມຈັດຕັ້ງ...

ການແຂ່ງຂັນກິລາສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ສໍຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ APM LAO
2015-07-03 13:53:37
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ (APM LAO) ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0058519840240479 ວິນາທີ