Wednesday 01 January 2019

ຂ່າວສານ


ຄຄຊ ສປປລາວ ແລະ ຄຄຊ ສປ. ຈີນ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມື ປະຈຳປີ 2015
2015-02-19 09:30:21
Link to read more...

ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2015 ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຜູ້ຊີ້ນຳສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ຫຼິວ ຊິນຫົວ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້...

ຄຄຊ ສສ. ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມ ສຳມະນາກ່ຽວກັບ “ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ”
2015-02-19 09:26:28
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຫົວຂໍ້ “ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ” ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6) ໃນວັນທີ...

ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 5 ປີຂອງ ຄຄຊ ດ້ວຍສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ
2015-02-19 09:23:23
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄົບຮອບ 5 ປີ (25/5/2009-25/5/2014) ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ກຸ່ມບໍລິສັດຈົດທະບຽນ...

ສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
2014-12-04 15:41:25
Link to read more...

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ” ຢູ່ມະຫາວິທ...

ກລຕ ໄທ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫລັກຊັບ”
2014-11-20 16:24:32
Link to read more...

ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2014 ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການກຳກັບ ຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ (ກລຕ ໄທ) ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽ...

ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນໄກສອນພົມວິຫານ
2014-11-20 15:54:42
Link to read more...

ຫໍພິພິຕະພັນໄກສອນພົມວິຫານ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ” ຢູ່ຫໍພິພິດຕະພັນໄກສອນພົມວິຫານ, ໃນວັນທີ 1...

ສຄຄຊ ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ 3 ແຂວງ ພາກກາງ (ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ)
2014-11-07 14:16:47
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ” ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-30 ຕຸລາ 201...

ຄຄຊ ສປ.ຈີນ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມ ໃນຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ”
2014-10-16 10:16:43
Link to read more...

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ສປ. ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂຶ້ນ ໃນຫົວ ຂໍ້ “ບົດຮຽນຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ” ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2014...

ບັນດານາຍທະຫານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານຫຼັກຊັບ
2014-10-15 15:21:22
Link to read more...

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສະໂມສອນຂອງຫ້ອງກາ...

ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
2014-10-15 15:19:25
Link to read more...

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງການ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.011986017227173 ວິນາທີ