Tuesday 02 February 2023

ຂ່າວສານ


ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 5 ປີຂອງ ຄຄຊ ດ້ວຍສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ
2015-02-19 09:23:23
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄົບຮອບ 5 ປີ (25/5/2009-25/5/2014) ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ກຸ່ມບໍລິສັດຈົດທະບຽນ...

ສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
2014-12-04 15:41:25
Link to read more...

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ” ຢູ່ມະຫາວິທ...

ກລຕ ໄທ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫລັກຊັບ”
2014-11-20 16:24:32
Link to read more...

ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2014 ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການກຳກັບ ຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ (ກລຕ ໄທ) ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽ...

ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນໄກສອນພົມວິຫານ
2014-11-20 15:54:42
Link to read more...

ຫໍພິພິຕະພັນໄກສອນພົມວິຫານ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ” ຢູ່ຫໍພິພິດຕະພັນໄກສອນພົມວິຫານ, ໃນວັນທີ 1...

ສຄຄຊ ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ 3 ແຂວງ ພາກກາງ (ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ)
2014-11-07 14:16:47
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ” ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-30 ຕຸລາ 201...

ຄຄຊ ສປ.ຈີນ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມ ໃນຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ”
2014-10-16 10:16:43
Link to read more...

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ສປ. ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂຶ້ນ ໃນຫົວ ຂໍ້ “ບົດຮຽນຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ” ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2014...

ບັນດານາຍທະຫານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານຫຼັກຊັບ
2014-10-15 15:21:22
Link to read more...

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສະໂມສອນຂອງຫ້ອງກາ...

ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
2014-10-15 15:19:25
Link to read more...

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງການ...

ຄຄຊ ສສ. ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ”
2014-10-15 15:12:08
Link to read more...

ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2014 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ສສ.ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂຶ້ນ ໃນຫົວ ຂໍ້ “ບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ” ທີ່ໂຮງແຮມລ້ານຊ້...

ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ
2014-10-15 15:04:00
Link to read more...

ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ຄ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.011013031005859 ວິນາທີ