Tuesday 02 February 2023

ຂ່າວສານ


ກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ຂອງ 5 ປະເທດໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຄັ້ງທີ 2 ທີ່ສສ. ຫວຽດນາມ
2013-11-20 10:32:07
Link to read more...

ຄະນະ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ສຄລຕ)ນໍາທີມ ໂດຍ ທ່ານ ນ.ວັດທະນາ ດາລາ ລອຍ ຫົວໜ້າ ສຄຄຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັ...

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານ ຄລຕ ແລະ ຄລຕ ສສ. ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2013
2013-11-20 10:05:00
Link to read more...

ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2013 ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ(ສໍານັກງານ ຄລຕ) ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອ...

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢູ່ ປະເທດໄທ
2013-11-20 09:48:18
Link to read more...

ພະນັກງານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດ ຫຼັກຊັບລາວ, ແລະ ກະຊວງການເງິນ ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 5 ຫົວຂໍ້ ຮ່ວມກັບ...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2013.
2013-11-19 16:32:39
Link to read more...

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ສໍາເລັດລົງດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມໃນຕອນ ທ່ຽງຂອງວັນທີ 13 ກັນຍາ ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທ...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2013.
2013-11-19 16:29:55
Link to read more...

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ລາວ (ຄລຕ) ຄັ້ງ ທີ II ປະຈໍາປີ 2013 ໄດ້ສໍາເລັດລົງ ດ້ວຍໝາກຜົນອົນຈົບງາມໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ດໍາ...

ສໍານັກງານ ຄລຕ ຮ່ວມກັບ ຄລຕ ຂອງ ປະເທດມາເລເຊຍ ຈັດສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2013-04-30 11:29:44
Link to read more... ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ, ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2013 ຜ່ານມາ ທີ່ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດການສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ໃນຫົວຂໍ້...
ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2013
2013-04-30 11:23:15
Link to read more...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ(ຄລຕ)ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2013 ໄດ້ສໍາເລັດລົງດ້ວຍ ໝາກຜົນອັນຈົບງາມ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮ...

ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນສູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ 2013
2013-04-30 11:19:08
Link to read more... ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນສູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ປະຈໍາປີ 2013 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2013 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ........
ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ຄລຕ) ຄັ້ງທີ VI
2012-01-25 21:22:53
Link to read more...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (ຄລຕ) ຄັ້ງທີ VI ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນເວລາ 8:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 09 ພະຈິກ 2010, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຊັ້ນ 4 ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ...

ເປີດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ
2012-01-25 20:29:33
Link to read more...

ການກຳເນີດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດທຶນແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມັນຈະນຳມາເຖິງແຫຼ່ງທຶນອັນ ຫຼວງຫຼາຍເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດຮ່ວມກັບຕະຫຼາດເງິນທີ່ມີມາເກືອບເຄິ່ງສະຕະວັ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0078389644622803 ວິນາທີ