Thursday 08 August 2019

ຂ່າວສານ


ຄຄຊ ສສ. ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ”
2014-10-15 15:12:08
Link to read more...

ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2014 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ສສ.ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂຶ້ນ ໃນຫົວ ຂໍ້ “ບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ” ທີ່ໂຮງແຮມລ້ານຊ້...

ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ
2014-10-15 15:04:00
Link to read more...

ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ຄ...

ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ 2 ແຂວງ ພາກເໜືອ
2014-10-15 14:58:34
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບແລະ ວຽກງານ ຫຼັກຊັບ ຢູ່ 2 ແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບຸລີ. ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2014-09-04 10:25:42
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ທີ່ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານ ຄະນະກ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
2014-08-27 11:15:13
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂ...

ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
2014-08-26 10:02:29
Link to read more...

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຮ່ວມກັບສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ສິງຫາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສູນກາ...

ກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2014.
2014-08-26 09:35:00
Link to read more...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ( ຄຄຊ ), ຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2014 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ທົ່ວ ພັກ-ລັດເຮົາ ພວມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝ ສາມັນເທື່ອທີ່ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ຫຼັກການສາກົນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ”
2014-08-07 11:07:25
Link to read more...

ການພັດທະນາເສດຖະກິດການເງິນ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ສຶບຕໍ່ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ຢູ່ທີ່ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ
2014-07-25 09:41:25
Link to read more...

ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ຮ່ວມກັບສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ການເຜີຍ ແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະ ຊຸມຂອງຄະນະກວດ...

ຝຶກອົບຮົມສໍາມະນາ ຫົວຂໍ້: “Know Your Client (KYC) & Client Due Diligence (CDD)”
2013-12-13 11:00:23
Link to read more...

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ ສໍານັກງານ ຄລຕ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ການດໍາເນີນງານການເຮັດ KYC ແລະ ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.009882926940918 ວິນາທີ