Wednesday 06 June 2023

ຂ່າວສານ


ພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ລະຫວ່າງຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່
2022-08-05 10:46:43
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 03 ສິງຫາ 2022, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຄົນໃໝ່ ຂຶ້ນທີ່ ທີ່ອາຄານ ຕລຊລ ຊັ້ນ 8, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວ...

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຕິດພັນກັບການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ (Sharing experience on securities market development)
2022-07-22 11:24:41
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ ຫວຽດນາມ (ຄຄຊ ສສ. ...

ພິທີເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສຳລັບພະນັກງານ
2022-07-22 11:14:24
Link to read more...

ວຽກງານການບັນຊີກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ເປັນວຽກງານອັນ ໃໝ່ ແລະ ເປັນວຽກງານອັນສໍາຄັນຫຼາຍ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນວຽກງານທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ສາມຂະແໜງກາ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: "ຈຸດດີໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ"
2022-07-11 16:26:57
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: "ຈຸດດີໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ" ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: “ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ (Management and supervision of securities investment funds)”
2022-07-11 16:24:16
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2022 ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ ຫວຽດນາມ (ຄຄຊ ສສ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາທາງໄກຂຶ້ນ ໃນຫົວຂໍ້: “...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຫົວຂໍ້: "ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ"
2022-06-28 09:34:28
Link to read more...

ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບປະກອບມີ: ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊ...

ກອງປະຊຸມຜີຍແຜ່ "ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ "
2022-06-01 16:52:42
Link to read more...

ໃນວັນທີ 25 ແລະ 27 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງວ່າການແຂວງສາລະວັນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກ. ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ສຶບຕໍ່ຮ່ວມມື ກັບ 4 ພາກສ່ວນຄື: ...

ກິລາບານເຕະມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ
2022-05-12 08:40:47
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດຕິດພັນກັບໝວດບໍລິສັດມະຫາຊົນ
2022-05-12 08:37:56
Link to read more...

ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງເນື້ອໃນ ຕິດພັນກັບໝວດບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ສຳນັກ...

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2022 ຂອງໂຄງການ Lao/032
2022-05-06 15:19:29
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານພາຍໃຕ້ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ ໃນຂະເເໜງການເງິນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ລຸກຊຳບວກ (ໂຄງການ Lao/032) ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ຜ່ານແຜນກາ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0082800388336182 ວິນາທີ