Thursday 11 November 2019

ຂ່າວສານ


ການແຂ່ງຂັນກິລາສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ສໍຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ APM LAO
2015-07-03 13:53:37
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ (APM LAO) ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ “ຮ່າງລະບຽບວ່າດ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ”
2015-06-22 08:07:57
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2015 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ “ຮ່າງລະບຽບວ່າດ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ” ໂດຍມີຕະຫຼາດຫຼັກຊ...

ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືວຽກງານຕະຫຼາດທຶນຂອງປະເທດເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຄັ້ງທີ V ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ
2015-06-18 14:56:34
Link to read more...

ສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດໃຫ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມມືວຽກງານຕະຫຼາດທຶນຂອງປະເທດເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຄັ້ງທີ V ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມຫຼວງພະບາງວິວ, ແຂວງຫ...

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2015 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ
2015-06-18 14:42:03
Link to read more...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະກ່ນຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2015 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
2015-06-18 14:39:19
Link to read more...

ໃນເດືອນມີນາ ແລະ ເມສາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນ ສປປ ລາວ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານ ຄຄຊ ເຊິ່ງໄດ້...

ກອງປະຊຸມ ກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງຮ່າງ ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຮ່ວມກັບ ກລຕ ໄທ
2015-06-18 14:35:00
Link to read more...

ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊັ້ນ IV, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: ກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງຮ...

ຄຄຊ ສປປລາວ ແລະ ຄຄຊ ສປ. ຈີນ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມື ປະຈຳປີ 2015
2015-02-19 09:30:21
Link to read more...

ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2015 ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຜູ້ຊີ້ນຳສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ຫຼິວ ຊິນຫົວ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້...

ຄຄຊ ສສ. ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມ ສຳມະນາກ່ຽວກັບ “ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ”
2015-02-19 09:26:28
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຫົວຂໍ້ “ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ” ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6) ໃນວັນທີ...

ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 5 ປີຂອງ ຄຄຊ ດ້ວຍສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ
2015-02-19 09:23:23
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄົບຮອບ 5 ປີ (25/5/2009-25/5/2014) ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ກຸ່ມບໍລິສັດຈົດທະບຽນ...

ສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ” ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
2014-12-04 15:41:25
Link to read more...

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ” ຢູ່ມະຫາວິທ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.009782075881958 ວິນາທີ