ແຜນຍຸດທະສາດ


ປຶ້ມການກຳເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ


ນິຕິກໍາ


ບົດລາຍງານ

 

ແຈ້ງການ


ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ ຊ່ຽວຊານ ADB ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານເອກະສານໃນການສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບສາກົນ (IOSCO)
2023-09-21 11:28:16
News

ໃນວັນທີ 18-20 ກັນຍາ 2023, ຢູ່ ສຄຄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ ຊ່ຽວຊານ ADB ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານເອກະສານໃນການສະໝັກເຂົ້ ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນຫົວຂໍ້“ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS 3, IFRS 11, IFRS 12 ແລະ AIS 28)”
2023-09-14 14:03:30
News

ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຈ້ງການຂອງ ທ່ານ ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງ ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກຳກັບຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແຫ່ງປະເທດໄທ ໃນຫົວຂໍ້ “ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ສີຂຽວ”
2023-09-12 15:37:31
News

ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ຫລັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກ ...

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ປະຈຳປີ 2023
2023-09-06 17:16:51
News

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງໂຮງແຮມ ເສດຖາ ປາລາສ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະ ຊຸມຜູ້ຖືຮູ້ນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ປະຈຳປີ 2023 ...

ການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫລັກຊັບ ກຳປູເຈຍ
Signing of Memorandum of Understanding (MoU) between Lao Securities Commission Office and Securities and Exchange Regulator of Cambodia
2023-08-11 11:23:25
News

ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕະຫລາດທຶນ, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ຄະນະກໍາມະກ ...

ຫົວໜ້າສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດເປົ້າໝາຍຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ FPT ຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ
2023-07-28 07:53:55
News

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2023, ທ່ານ ນ. ຟອງຈິນດາ ແສງສຸລິວົງ, ຫົວໜ້າສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດ ...

ອ່ານຂ່າວທັງໜົດ>>