Tuesday 02 February 2023

ຂ່າວສານ


ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ (Internal Audit)
2023-02-06 10:33:10
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ, ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ (Internal Au...

ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ 37 ຢູ່ທີ່ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ
2022-11-17 20:14:39
Link to read more...

ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ ...

ກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ ລະຫວ່າງ ສຄຄຊ ແລະ ຄຄຊ ສປ ຈີນ Webinar ໃນຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ”
2022-11-02 16:33:24
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປ ຈີນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້: “ການ...

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: “ຮຸ້ນກູ້ໃນ ສປປ ລາວ”
2022-11-02 16:13:09
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມຄລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ...

ຂະບວນການກິລາຍ່າງ ເພື່ອສຸຂະພາບ ເພື່ອຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄົບຮອບ 12 ປີ
2022-11-02 16:06:10
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 6 ໂມງ ຂອງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ເດີ່ນພະທາດຫຼວງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈ...

ກອງປະຊຸມເສວະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ (Securities Panel Discussion)
2022-10-20 17:12:33
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄົບຮອບ 12 ປີ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳ...

ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ ASEAN Capital Markets Forum Deputies (ACMF Deputies)
2022-09-21 15:12:24
Link to read more...

ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2022 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ໃນຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ ASEAN Capital Markets Forum Deputies (ACMF...

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບຄັ້ງທີ 1 (Board Leadership Program)
2022-09-09 14:06:07
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດ ເນື່ອງຈາກ ທຸກວຽກງານ ຫຼື ທຸກໆທຸລະກິດທີ່ຈະດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ຫຼື ຂະໜາດໃຫຍ່ກໍ່ລ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ 7 ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
2022-09-08 13:12:21
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 5 ກັນຍາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ ບ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
2022-09-06 14:03:09
Link to read more...

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2022 ໃນການເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳກໍຄື: ບັນດາລະບຽບການ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ເພື່ອເປ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0090830326080322 ວິນາທີ