Wednesday 06 June 2023

ຂ່າວສານ


ກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຄັ້ງທີ XI ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ. ຫວຽດນາມ
2023-04-21 14:41:19
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍສໍາພັນການຮ່ວມມື ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືປະຈໍາປີ 2023 ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ. ຫວຽດນາມ. ...

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2023 ຂອງໂຄງການ Lao/032
2023-04-10 13:13:39
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານພາຍໃຕ້ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ ໃນຂະເເໜງການເງິນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ລຸກຊຳບວກ (ໂຄງການ Lao/032) ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ຜ່ານແຜນກາ...

ກອງປະຊຸມ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ 38 ຢູ່ທີ່ ຢອກຈາກາຕ່າ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ
2023-03-22 08:34:21
Link to read more...

ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2023 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ 38 ຢູ່...

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ
2023-02-27 15:13:47
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມປະຈຳສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງປະຖົມ...

ກອງປະຊຸມ ຄົບຄະນະ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ I ປີ 2023
2023-02-22 09:51:57
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ຄຄຊ ໄດ້ຖືກໄຂຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ພະນະທ່ານ ສອນ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ (Internal Audit)
2023-02-06 10:33:10
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ, ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ (Internal Au...

ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ 37 ຢູ່ທີ່ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ
2022-11-17 20:14:39
Link to read more...

ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ ...

ກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ ລະຫວ່າງ ສຄຄຊ ແລະ ຄຄຊ ສປ ຈີນ Webinar ໃນຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ”
2022-11-02 16:33:24
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປ ຈີນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້: “ການ...

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: “ຮຸ້ນກູ້ໃນ ສປປ ລາວ”
2022-11-02 16:13:09
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມຄລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ...

ຂະບວນການກິລາຍ່າງ ເພື່ອສຸຂະພາບ ເພື່ອຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄົບຮອບ 12 ປີ
2022-11-02 16:06:10
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 6 ໂມງ ຂອງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ເດີ່ນພະທາດຫຼວງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0092859268188477 ວິນາທີ