ແຜນຍຸດທະສາດ


ປຶ້ມການກຳເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ


ນິຕິກໍາ


ບົດລາຍງານ

 

ແຈ້ງການ


ຂ່າວ

ພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ລະຫວ່າງຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່
2022-08-05 10:46:43
News

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 03 ສິງຫາ 2022, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ( ...

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຕິດພັນກັບການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ (Sharing experience on securities market development)
2022-07-22 11:24:41
News

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄ ...

ພິທີເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ສຳລັບພະນັກງານ
2022-07-22 11:14:24
News

ວຽກງານການບັນຊີກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ເປັນວຽກງານອັນ ໃໝ່ ແລະ ເປັນວຽກງານອັນສໍາຄັນຫຼາຍ ສໍາລັບ ສປ ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: "ຈຸດດີໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ"
2022-07-11 16:26:57
News

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: "ຈຸດ ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: “ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ (Management and supervision of securities investment funds)”
2022-07-11 16:24:16
News

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2022 ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ ຫວຽດນາມ ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຫົວຂໍ້: "ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ"
2022-06-28 09:34:28
News

ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບປະກອບມີ: ...

ອ່ານຂ່າວທັງໜົດ>>