Thursday 02 February 2024

ຂ່າວສານ


ກອງປະຊຸມ ຄົບຄະນະຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2022
2022-04-04 15:13:14
Link to read more...

ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງ ຄຄຊ ຄັ້ງທີ III ປີ 2021 ແລະ ລາຍງານທິດທາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2022 ຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຕໍ່ຄະນະກຳມະກາ...

ການຄຸ້ມຄອງແບບຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິທີການສ້າງ-ຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ
2022-02-17 15:29:00
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕາມຫຼັກການຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິທີການການສ້າງ-ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ແນໃສ່ຮັບປະກັນກາ...

ພິທີມອບຮັບໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ
2022-01-27 15:34:19
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຮັບໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຂຶ້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂ...

ກອງປະຊຸມ 3 ຝ່າຍຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2022
2022-01-27 15:30:26
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 3 ຝ່າຍຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2022, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ທິລະກຸນ, ຮອງຫົວໜ້າ ສ...

ກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຄັ້ງທີ 10 ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ. ຫວຽດນາມ
2022-01-27 15:15:10
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍສໍາພັນການຮ່ວມມື ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມືປະຈໍາປີ 2022 ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສສ. ຫວຽດນາມ. ...

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 2 ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສຄຄຊ ແລະ ສະພາວິຊາຊີບ ນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ
2021-11-19 16:00:03
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2021, ທີ່ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 2 ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ສະພາວິຊາຊີບ ນັກບັນຊີ...

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຄຄຊ ໃນປີ 2021
2021-04-05 15:27:38
Link to read more...

ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ III ຂອງປີ 2020 ແລະ ລາຍງານທິດທາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບເ...

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຂຸ້ນຂ້ຽວເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດທຶນໃນ ຂະແໜງການສຶກສາ
2021-04-05 14:38:45
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ພ້ອມດ້ວຍ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລາວ ຈີນ ຈຳກັດ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊ...

ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ
2021-04-05 14:32:27
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດ ທີ 24 ມີນາ 2021 ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນາຕະຫຼາ...

ສຄຄຊ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ
2021-04-05 14:17:49
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ມວນຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດ, ທີມງານໂຄສະນາ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.010096073150635 ວິນາທີ