Wednesday 12 December 2023

ຂ່າວສານ


ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ ກຳກັບຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແຫ່ງປະເທດໄທ ມອບເງິນໃຫ້ແກ່ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ບັນດາແຂວງໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2018
2018-08-09 15:23:40
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018 ຢູ່ທີ່ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ມີພິທີ ມອບເງິນ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ບັນດາແຂວງໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2018 ຈຳນວນ 3.500.000 ບາດ (ສະກຸ...

ພິທີພົບປະກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2018-08-03 15:13:51
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 3 ສິງຫາ 2018 ໄດ້ມີພິທີພົບປະກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຊຶ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ສ...

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແຫ່ງປະເທດໄທ ຮ່ວມສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພ ທີ່ ແຂວງອັດຕະປື
2018-08-03 15:00:33
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018 ຢູ່ທີ່ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແຫ່ງປະເທດໄທ (ກລຕ) ໄດ້ມີພິທີມອບເງິນໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຈຳນວນ 3.500.000 ບາດ (ສະກຸນເງິນໄທ) ຈ...

ສຄຄຊ ເຜີຍແຜ່ຮ່າງບົດແນະນຳ LAO CG CODE
2018-07-17 14:51:28
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກຳະມການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມລະດົມຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສຳລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສຳມະນາກ່ຽວກັບມ...

ສຄຄຊ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຈາກ ສປ.ຈີນ ຮ່ວມກັນຈັດສຳມະນາ
2018-07-17 10:09:13
Link to read more...

ໃນວັນທີ 27-29 ມິຖຸນາ 2018 ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ປາຊີຟິກ ຮຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ຈາກ ສປ.ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ບົດບາດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ...

ສຄຄຊ ຈັດກອງປະຊຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢູ່ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ
2018-07-06 15:22:59
Link to read more...

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ 3 ບໍລິ ສັດຫຼັກຊັບ ຄື: ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີ...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສືບຕໍ່ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນຢູ່ທີ່ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ
2018-06-21 12:41:53
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018, ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ...

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Green Leadership ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມສາກົນ (ICS) ທີ່ ນະຄອນຫຼວງມະນິລາ, ປະເທດຟີລິບປິນ
2018-06-14 15:02:26
Link to read more...

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-GEN) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບລາງວັນດີເດັ່ນໃນສາຂາ Green Leadership , ຊຶ່ງລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກາ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ່ 2 ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃໝ່
2018-05-17 14:42:38
Link to read more...

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃໝ່ ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມລະບຽບການ. ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແ...

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ ບໍລິສັດ Code of Success(COS) ແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ການພັດທະນາຄວາມຄິດແບບວິທີຄິດບວກ ຫຼື Positive Thinking Development”
2018-05-10 13:12:01
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2018, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ ບໍລິສັດ Code of Success(COS) ແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0064518451690674 ວິນາທີ