Friday 05 May 2024

ຂ່າວສານ


ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢູ່ທີ່ ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019
2019-09-27 08:47:56
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຄື: ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມ...

ສຄຄຊ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຂັ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ຜ-ຟຟລ
2019-09-17 08:38:24
Link to read more...

ໃນວັນອັງຄານ ທີ 10 ກັນຍາ 2019 ທ່ານສຽວສະຫວາດ ທິລະກຸນ ຮອງຫົວໜ້າ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພະແນກນິຕິກຳ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະກາ...

ຄຄຊ ສປ. ຈີນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຕະຫຼາດທຶນ
2019-09-17 08:02:56
Link to read more...

ໃນວັນທີ 9-10 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສປ. ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານສຳຄັນຂອງພັກ ຕໍ່ພະນັກງານ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ
2019-09-06 06:55:34
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການກະກຽມຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ໜ່ວຍພັກ ສຄຄຊ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານສຳຄັນຂອງພັກ ຕໍ່ພະນັກງານ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: “ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ແລະ ກອງທຶນ”
2019-08-30 07:17:19
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຮ່ວມມືກັບ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: “ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ແລະ ກອງທຶນ” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 21-22 ສິ...

ສຄຄຊ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢູ່ ພິພິທະພັນໄກສອນພົມວິຫານ
2019-08-19 16:17:55
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນໃຫ້ມວນຊົນ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄືພະນັກງານລັດຖະກອນໃນອົງການຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສາມາດເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຕະຫຼ...

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ: “ການຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບຫຼັກການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ”
2019-08-02 08:54:44
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2019, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດລາວປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ການຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບຫ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ໃນຫົວຂໍ້: “ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ”
2019-08-02 08:52:13
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ໄດ...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສືບຕໍ່ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນຢູ່ທີ່ ສຳນັກງານປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2019-07-09 15:04:38
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃຫ້ແກ່ມ່ວນຊົນລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ການກິລາ
2019-07-02 12:52:31
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2019, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄື: ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ,...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0076498985290527 ວິນາທີ