Thursday 02 February 2024

ຂ່າວສານ


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ສ້າງໃໝ່
2020-02-27 08:41:46
Link to read more...

ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ ປີ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ທີ່ຕິດພັນກັບການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່...

ຄຄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ IV ປະຈຳປີ 2019
2020-01-08 14:15:00
Link to read more...

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ IV ປະຈໍາປີ 2019 ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມດອກຄູນ ອາຄານສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2019 ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂ...

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຜູ້ບັນຍາຍ Train the trainer ໃນຫົວຂໍ້: “Board Leadership Program”
2019-11-26 12:40:11
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ ຂອງບໍລິສັດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບໍ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: “ການປ່ຽນລະບົບການລາຍງານການເງິນມາສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ IFRS”
2019-11-26 12:37:22
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດກວດສອບ ເອີນແອນຢັງລາວ ຈໍາກັດ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: “ການປ່ຽນລະບົບການລາຍງານການເງິນມາສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ IFRS...

ສຄຄຊ ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ
2019-11-26 12:33:51
Link to read more...

ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ຈັດກອງປະຊຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃນຫົວຂໍ້: “ຄວາມເຂົ້າ...

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2019
2019-09-27 08:49:08
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019, ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2019, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊ...

ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ຢູ່ທີ່ ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019
2019-09-27 08:47:56
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019, ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ແລະ 3 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຄື: ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມ...

ສຄຄຊ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຂັ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ຜ-ຟຟລ
2019-09-17 08:38:24
Link to read more...

ໃນວັນອັງຄານ ທີ 10 ກັນຍາ 2019 ທ່ານສຽວສະຫວາດ ທິລະກຸນ ຮອງຫົວໜ້າ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພະແນກນິຕິກຳ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະກາ...

ຄຄຊ ສປ. ຈີນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຕະຫຼາດທຶນ
2019-09-17 08:02:56
Link to read more...

ໃນວັນທີ 9-10 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສປ. ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານສຳຄັນຂອງພັກ ຕໍ່ພະນັກງານ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ
2019-09-06 06:55:34
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການກະກຽມຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ໜ່ວຍພັກ ສຄຄຊ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານສຳຄັນຂອງພັກ ຕໍ່ພະນັກງານ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0073909759521484 ວິນາທີ