Wednesday 12 December 2023

ຂ່າວສານ


ສຳນັກງານ ຄຄຊ ທົບທວນລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ
2016-08-09 16:08:22
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາ ວັນທີ 06 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານ ຄຄຊ ໄດ້ຈັດສຳມະນາທົບທວນລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2016 ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນ...

ຄະນະກຳມະການກວດກາຕິດຕາມການເງິນແຫ່ງຊາດ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລກປ່ຽນປະສົບການໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ
2016-08-02 08:35:24
Link to read more...

ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2016 ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຕ່າງໜ້າໃຫ້ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການກວດກາຕິດຕາມການເງິນແຫ່ງຊາດ ສສ.ຫວຽດນາມ ຈັດສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ “ຄ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຮ່ວມກັບ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ
2016-06-24 10:00:22
Link to read more...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຫົວຂໍ້: “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ ກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຊາຍ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ
2016-05-12 15:49:13
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ V ຂອງໜ່ວຍພັກກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ ທຄວ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຊາຍ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ
2016-04-28 10:23:21
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການຊົມເຊີຍກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ແລະ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ (ກຸດສົງການ), ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ສຳນັກງານ ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
2016-04-28 10:09:14
Link to read more...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຫົວຂໍ້: “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ເມສາ 2016, ໂດ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຄະນະ ຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າໂນມູຣະ ຈັດກອງປະຊຸມ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້
2016-04-04 14:37:00
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້: “ການໃຫ້ຄວາມຮູ້...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ ປະຈຳປີ 2016
2016-04-04 14:34:31
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ແລະ ມວນຊົນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ. ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ຈຶ່ງໄດ້ຈັດງານ “ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ” ໃນຫ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຮ່ວມກັບ ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫວັນ ຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ
2016-04-04 14:30:01
Link to read more...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫວັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຫົວຂໍ້: “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2016, ໂດຍການເປັນປະທານ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຮ່ວມກັບ ວິທະຍາໄລ ລາວນານາຊາດ ຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ
2016-03-14 16:35:03
Link to read more...

ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ວິທະຍາໄລ ລາວນານາຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຫົວຂໍ້: “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2016, ໂດຍການເປັນປະທາ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0092079639434814 ວິນາທີ