Wednesday 12 December 2023

ຂ່າວສານ


ສຳນັກງານ ຄຄຊ ທົບທວນກ່ຽວກັບລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ
2015-08-21 09:42:53
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາທີ 15 ສິງຫາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານ ຄຄຊ ໄດ້ຈັດສຳມະນາທົບທວນກ່ຽວກັບລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ່ II ປະຈຳປີ 2015 ຂຶ້ນ ໂດຍການ...

ສຄຄຊ ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ “ຮ່າງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ”
2015-08-05 13:53:00
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 03 ສິງຫາ 2015 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ “ຮ່າງລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ່ລົງທຶນຕ່າງປະ ເທດ ທີ່ເຄື...

ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາດອກປີກໄກ່ມິດຕະພາບ
2015-08-04 14:25:52
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ...

ການແຂ່ງຂັນມິດຕະພາບ 4 ກົມ ພາຍໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
2015-08-04 14:24:19
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ, ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ກົມຈັດຕັ້ງ...

ການແຂ່ງຂັນກິລາສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ສໍຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ APM LAO
2015-07-03 13:53:37
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ (APM LAO) ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ “ຮ່າງລະບຽບວ່າດ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ”
2015-06-22 08:07:57
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2015 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ “ຮ່າງລະບຽບວ່າດ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ” ໂດຍມີຕະຫຼາດຫຼັກຊ...

ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືວຽກງານຕະຫຼາດທຶນຂອງປະເທດເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຄັ້ງທີ V ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ
2015-06-18 14:56:34
Link to read more...

ສໍານັກງານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດໃຫ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມມືວຽກງານຕະຫຼາດທຶນຂອງປະເທດເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຄັ້ງທີ V ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມຫຼວງພະບາງວິວ, ແຂວງຫ...

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2015 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ
2015-06-18 14:42:03
Link to read more...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະກ່ນຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2015 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັ...

ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
2015-06-18 14:39:19
Link to read more...

ໃນເດືອນມີນາ ແລະ ເມສາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຳນັກງານ ຄຄຊ) ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນ ສປປ ລາວ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານ ຄຄຊ ເຊິ່ງໄດ້...

ກອງປະຊຸມ ກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງຮ່າງ ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ຮ່ວມກັບ ກລຕ ໄທ
2015-06-18 14:35:00
Link to read more...

ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊັ້ນ IV, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: ກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງຮ...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.010497093200684 ວິນາທີ