Monday, 27 June 2022

ຂ່າວສານ


ຫົວຂໍ້ຂ່າວ: ກິລາບານເຕະມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ
ວັນທີອອກຂ່າວ: 2022-05-12 08:40:47

ເນື້ີອໃນຂ່າວ:

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເດີນເຕະບານ Ferrari Football ໂດຍການເຂົ້້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ທິລະກຸນ ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ທ່ານ ນາງວຽງດາລີ ສຸພານຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ທ່ານ ສົມສີ ແສນຄຳ ປະທານຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສີນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທັງສອງຝ່າຍ ສ້າງຂະບວນການກິລາຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນ.

Untitled Document


ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່.